​ក្រុមហ៊ុន ៤​ធំៗសរុប​ទុន​ជាង ១០​លាន​ដុល្លារ​ ​នឹង​មាន​វត្តមាន​នៅ​ក្នុង​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​ ខេត្ត​ព្រះសីហនុ និង​ប៉ោយប៉ែត

Published on 24 Oct 2018 03:10 by Kewin Management

បន្ទាប់ ពី មាន សំណើរ ស្នើរ សំ វិនិយោគ របស់ ក្រុមហ៊ុន គណៈកម្មាធិការ តំបន់ សេដ្ឋកិច្ច ពិសេស កម្ពុជា   ក្រុម ប្រឹក្សា អភិវឌ្ឍន៍ កម្ពុជា បាន សម្រេច ចេញ នូវ “វិញ្ញាបនប័ត្រ ចុះ បញ្ជី ជា ស្ថាពរ” ដល់ ក្រុមហ៊ុន ធំៗ ចំនួន ៤ ដែល មាន ទុន វិនិយោគ សរុប ជាង ១០ លាន ដុល្លារ និង បង្កើត ការងារ បាន ជិត ២ ពាន់ កន្លែង៖

ទី ១ “MASSFLAME ENERGY (CAMBODIA) CO.,LTD: គម្រោង បង្កើត ជីវម៉ាស ឥន្ធនៈ មាន ទី តាំង វិនិយោគ ស្ថិត នៅ ក្នុង តំបន់ សេដ្ឋកិច្ច ពិសេស ក្រុង ព្រះសីហនុ ខេត្ត ព្រះសីហនុ មាន ទុន វិនិយោគ ចំនួន ១លាន ដុល្លារ អាមេរិក និង អាច បង្កើត ការ ងារ បាន ចំនួន ១០១ កន្លែង។
ទី ២ “HIRO-TECH PRODUCT (CAMBODIA) CO., LTD.”: គម្រោង បង្កើត រោងចក្រ ផលិត ប្រអប់ ផ្លាស្ទិក គ្រប់ ប្រភេទ និង បង្គុំ សម្ភារៈ បរិក្ខារ អេឡិច ត្រូនិក មាន ទីតាំង វិនិយោគ ស្ថិត នៅ ក្នុង តំបន់ សេដ្ឋកិច្ច ពិសេស ប៉ោយប៉ែត អូរ នាង ខេត្ត បន្ទាយមានជ័យ មាន ទុន វិនិយោគ ប្រមាណ ៣,៤៣ លាន ដុល្លារ អាមេរិក និង អាច បង្កើត ការ ងារ បាន ចំនួន ៧៧២ កន្លែង។
ទី ៣ “ HAITIAN BEVERAGE (CAMBODIA) CO., LTD.”: គម្រោង បង្កើត រោង ចក្រ ផលិត ទឹក ពិសា បរិសុទ្ធ មាន ទីតាំង វិនិយោគ ស្ថិត នៅ ក្នុង តំបន់ សេដ្ឋកិច្ច ពិសេស ក្រុង ព្រះសីហនុ ខេត្ត ព្រះសីហនុ, មាន ទុន វិនិយោគ ចំនួន ៥,១ លាន ដុល្លារ អាមេរិក និង អាច បង្កើត ការងារ បាន ចំនួន ៦២៨ កន្លែង។
ទី ៤ “SVF FIT (CAMBODIA) CO., LTD.”: គម្រោង បង្កើត រោងចក្រ ផលិត ផលិតផល ប្រដាប់ ដាក់ បំពង់ទឹក មាន ទីតាំង វិនិយោគ ស្ថិត នៅ ក្នុង តំបន់ សេដ្ឋកិច្ច ពិសេស ក្រុង ព្រះសីហនុ ខេត្ត ព្រះសីហនុ, មាន ទុនវិនិយោគ ចំនួន ៧ លាន ដុល្លារ អាមេរិក និង អាច បង្កើត ការងារ បាន ចំនួន ១២៦ កន្លែង៕
ប្រភព៖ bizkhmer.com

 

 

Latest Blogs & News#
Cambodia, Thailand to officially open railway connection

The rail lines between Cambodia and Thailand will be officially connected on April 22, increasing the facilitation of cross-border travel, logistic...

#
CDC gives $68M hotel project nod for Poipet

The Council for the Development of Cambodia (CDC) has approved a more than $68 million hotel project in Poipet town, it said on Friday.

T...

#
Big C Supermarket Coming to Cambodia

The Thai retailing giant is to invest about $ 10 million in the construction of the Big C supermarket in Poipet.

Domestic investors, Sok...

#
Poipet resumes airport project

The Poipet Airport development project, which had been abandoned for more than 10 years, will resume construction in 2020 as the city welcomes more...

#
Poipet: From gambling hub to an industrial boomtown

The town of Poipet, which hosts Cambodia’s main border crossing with Thailand, is located between Siem Reap and Battambang and has gained its...

#
ក្រុមហ៊ុន Kewin Management ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាច្រើនមុខតំណែង ថែមទាំងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍មហិមា!

ប៉ោយប៉ែត៖ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ នេះ ក្រុមហ៊ុន Kewin Management ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិក ដែលមានសមត្ថភាពឱ្យចូលមកបម្រើការងារ ទៅតាមមុខតំណែងជាច...